Whatsapp +3197010210723

2-FEA

From 280.00

Artikelnr: MK10088 Kategori:

KÖPA 2-FLUOROETAMFETAMIN HCL IMORGON HEMMA - 2-FEA UTAN RECEPT

2-FEA pulver Endast för forskning.

2-Fluoretamfetamin (2-FEA) är ett nytt centralstimulerande medel i amfetaminklassen som vid administrering ger klassiska centralstimulerande effekter, såsom stimulering, ökad fokusering och eufori.

IUPAC-namn: N-Etyl-1-(2-Fluorfenyl)propan-2-amin HCl
Synonymer: 2-fluoretamfetamin HCl och/eller 2-FEA HCl
CAS-nummer: 460-08-2
Molekylformel: C11H16FN
Molekylvikt: 181,25
Renhetsgrad: 98,0 % minimum
Yttre kännetecken: Vitt pulver

SÅ HÄR HANTERAR DU 2-FEA-PULVER

På medicijnenkoop kan du bara köpa den allra bästa 2-FEA, i pulverform som är. För att bibehålla den laboratorietestade toppkvaliteten så länge som möjligt är det viktigt att du förvarar ditt 2-FEA-pulver på en sval och torr plats.

Ska du påbörja dina 2-FEA-experiment? Då ska du alltid vidta professionella försiktighetsåtgärder. Rengör laboratoriet noggrant och använd handskar, munskydd och skyddskläder.

DEFINITION 2-FEA

2-FEA är officiellt känt som 2-Fluoroetamfetamin. Det klassificeras som ett starkt syntetiskt amfetamin. 2-Fluoroetamfetamin är molekylärt-strukturellt besläktat med ett större antal fluorerade substituerade amfetaminer. Man kan till exempel tänka sig 2-FA 2-fluoramfetamin, en nära släkting till 2-FEA.

KEMISK BAKGRUNDSINFORMATION 2-FEA

2-FEA är en syntetisk molekyl från amfetaminklassen. Molekyler från denna klass innehåller en fenetylaminkärna. Denna kärna består av en fenylring som är bunden till en aminogrupp genom en etylkedja som är substituerad med en metylgrupp (dvs. amfetaminer är alfa-metylerade fenetylaminer).

Naturligtvis har 2-FEA likheter med 2-fluoramfetamin, även känt som 2-FA. 2-FEA är fortfarande en relativt ny substans. Det är därför lämpligt att vara återhållsam med experiment och naturligtvis bara köpa det renaste 2-FEA.

VAR ÄR DET BÄSTA STÄLLET ATT KÖPA 2-FEA?

Om du vill köpa 2-FEA, gör det åtminstone från en ansedd leverantör. Detta kan inkludera RealChems. Hos oss kan du bara köpa 2-FEA av högsta renhet (minst 97%), som kontinuerligt laboratorietestas.

Beställning av 2-FEA online med bitcoinKöp 2-fluoretamfetamin HCl med Bitcoin.

Grams

50, 100

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review "2-FEA"

Back to Top

Shopping cart